Pracownia prób wysiłkowych

Próba Wysiłkowa (elektrokardiograficzny test wysiłkowy) - oparta jest na zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.


W przychodni próbę wysiłkową wykonuje się na ruchomej bieżni pod opieką lekarza. Badany jest poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Przed próba wysiłkową należy przedstawić aktualny wynik EKG.Przygotowanie do badania: bezpośrednio przed próba wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, pic mocnej kawy czy herbaty, Dwie godziny przed planowanym badaniem pacjent powinien spożyć delikatny posiłek. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie.

Badania z tego zakresu wykonujemy:

Przychodnia Lekarska w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Agencja reklamowa DHR Kontakt